Филе горбуши без кожи порцион. 0,65 кг в вакуум

Колхоз им. Бекерева

Склад: Дмитров

Вес (кг): 23/28